II колоквиумска недела 2020/2021 – ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
ПредметДатумРезултати
Анатомија на вилици и морфологија на забипревземи
Стоматолошки материјалипревземи
Дентална патологија16.01.2021превземи
Стоматолошка протетикапревземи
Орална хистологија и ембриологијапревземи
Медицинска етика и психологија11.01.2021превземи
Стоматолошка протетика25.01.2021превземи
Орална биохемија и физиологијапревземи
Стоматолошки материјалипревземи
Геронтостоматологија22.01.2021превземи
Дентална имплантологијапревземи