II колоквиумска недела – летен семестар 2020/21 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

2. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Орална хигиена21.05.2021 
Орална хистологија25.05.2021 преземи
Орална микробиологија26.05.2021 
Исхрана и орално здравје27.05.2021
Медицинска документација31.05.2021 преземи

4. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Пародонтологија21.05.2021 
Орална медицина и патологија25.05.2021 
Интерна медицина26.05.2021 
Физикална терапија  во стоматологијата27.05.2021 
Пациенти со посебни потреби28.05.2021 
Менаџмент во стоматологијата31.05.2021   преземи

6. семестар

ПредметДата на полагањеРезултати
Ортодонција21.05.2021 преземи
Максилофацијална хирургија25.05.2021 
Орална хирургија26.05.2021 преземи
Стоматолошка рентгенологија27.05.2021 преземи
Пациенти со ризик28.05.2021 
Геранотостоматологија31.05.2021