II колоквиумска недела летен семестар 2020/2021 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
ПредметДата на полагањеРезултати
Орална хирургија 1
Ортодонција 1
8.6.2021
9.6.2021
преземи
преземи