II колоквиумска недела летен семестар 2020/2021 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
ПредметРезултати
Орална хирургија 1
Ортодонција 1
Детска стоматологија 2
преземи
преземи
преземи