No Image Available
Стрес апсорбер како додаток на дистално поставен имплант – носач на фиксно протетичка конструкција
 Автор: Ванковски Владо  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 2004 Преземи