No Image Available
Промени во пародонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија стереолошка и хистолошка студија кај стаорци
 Автор: Шабанов Ерол  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1982 Преземи