No Image Available
Патолошка дентална ресорпција процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле
 Автор: Димкова Љупка  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1981 Преземи