No Image Available
Корелација помеѓу бактериолошкиот наод во кариозните маси, плунката и примарната бактериска импланација на клинички здрава емајлова површина
 Автор: Еленчевска-Апостолска Соња  Категорија: Mагистерски труд  Дата: 20 Feb, 1994 Преземи