No Image Available
Клиничка пародонтологија – интерна скрипта
 Автор: Пандилова Маја, Поповска Мирјана, Ивановски Ќиро, Георгиева Силвана, Пешевска Снежана, Атанасовска - Стојановска Анета  Категорија: Учебно помагало  Издавач: Стоматолошки факултет - Скопје  Дата: 17 Aug, 2022  ISBN: 978-608-4620-15-0 Преземи