No Image Available
Евалуација на физичките и механичките карактеристики на тоталните протези изработени со cad/cam-технологија во однос на конвенционалните тотални протези
 Автор: Јанева Надица  Категорија: Докторска дисертација  Издавач: Стоматолошки факултет - Скопје  Дата: 09 Aug, 2022  Бр. на страни: 150 Преземи