No Image Available
Аспекти на реакции на пулподентинскиот орган при некомплицирани кариозни лезии и процена на нивната реверзибилност
 Автор: Стевановиќ Мирослава  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1991 Преземи