No Image Available
Џвакален ефект кај индивидуи со тотални протези при различни по форма алвеоларни гребени
 Автор: Јанкуловска Евдокија  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1991 Преземи