No Image Available

Хируршки пристап на импактирани мандибуларни трети молари во корелација со нивната местоположба и морфологија на коренскиот комплекс

 Автор: Менчева Жаклина  Категорија: Mагистерски труд  Дата: 20 Feb, 2012  Преземи