No Image Available
Тридимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи
Автор: Панчевска Д. Сања Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2010 ISBN: Бр. на страни: Преземи