No Image Available
Тридимензионална анализа на дистрибуцијата на оклузалните сили кај парцијални протези со дистално слободни седла според методот на конечни елементи
 Автор: Панчевска Д. Сања  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 2010 Преземи