No Image Available
Стомато-протетичка рехабилитација на преостанати радикси со метални надградби како носачи на фиксни конструкции
 Автор: Ковачевска Гордана  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1994 Преземи