No Image Available
Пушењето модифицирачки ризик фактор во етиопатогенетските механизми на пародонталната болест
Автор: Миндова Соња Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2011 ISBN: Бр. на страни: Преземи