No Image Available
Проценка на ризик фактори и степен на дентални ерозии проследени со евалуација на протективниот ефект на препарати со флуориди врз емајл и дентин и хистопатолошки аспект (in vitro)
Автор: Денкова Наташа Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2016 ISBN: Бр. на страни: Преземи