No Image Available
Проценка на реактивната и реверзибилната способност на забната пулпа при Caries profunda complicata
 Автор: Оџаклиевска Славјанка  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1990 Преземи