No Image Available
Процена на механичката отпорност на безметалните коронки во однос на видот на препарација на забот во корелација со ferrule effect
 Автор: Ставрева Наташа  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 2015 Преземи