No Image Available
Промени во пародонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија стереолошка и хистолошка студија кај стаорци
Автор: Шабанов Ерол Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 1982 ISBN: Бр. на страни: Преземи