No Image Available

Промени во пародонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузија стереолошка и хистолошка студија кај стаорци

 Автор: Шабанов Ерол  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1982  Преземи