No Image Available
Прогностичка сигнификантност на DNA-метилацијата и нивото на тумор-супресивни miRNA кај оралниот карцином
Автор: Двојаковска-Божовиќ Сузана Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2015 ISBN: Бр. на страни: Преземи