No Image Available

Примена на Er Yag ласер во ендодонтска терапија на трајни заби со гангренозно распадната пулпа

 Автор: Филдишевски П. Александар  Категорија: Mагистерски труд  Дата: 20 Feb, 2007  Преземи