No Image Available

Патолошка дентална ресорпција процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното поле

 Автор: Димкова Љупка  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1981  Преземи