No Image Available
Одредување на оптималниот пулс на работа со Er YAG ласер при изведување на апикоектомија (in-vitro студија)
 Автор: Спиров Ванчо  Категорија: Mагистерски труд  Дата: 17 Feb, 2012 Преземи