No Image Available

Одредување на оптималниот пулс на работа со Er YAG ласер при изведување на апикоектомија (in-vitro студија)

 Автор: Спиров Ванчо  Категорија: Mагистерски труд  Дата: 17 Feb, 2012  Преземи