No Image Available
Квантитативна анализа на ослободени и дифундирани мономери од смоли на композити и дентин атхезиви низ дентинската бариера
Автор: Аџисанкова-Муратовска Илијана Категорија: Mагистерски труд Издавач: Дата: 20 Feb, 2004 ISBN: Бр. на страни: Преземи