No Image Available
Импликација на континуираната антитромбоцитна терапија врз интраоперативното и постоперативното крвавење при изведувањето на оралнохируршките интервенции
Автор: Јанев Едвард Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2012 ISBN: Бр. на страни: Преземи