No Image Available
Електромиографска процена на физиолошкото мирување и интероклузивно растојание кај корисниците на тотални протези
 Автор: Гугувчевски Љубен  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 20 Feb, 1991 Преземи