No Image Available
Евалуација на јачината на поврзување помеѓу порцеланот и композитот преку карактеризација на меѓуграничната површина-interface
 Автор: Бајрактарова-Ваљакова Емилија  Категорија: Mагистерски труд  Дата: 20 Feb, 2007 Преземи