No Image Available
Евалуација на ефектите од тераписката апликација на Er YAG ласерот врз тврдите забни ткива и пулпата
Автор: Стевановиќ Марија Категорија: Докторска дисертација Издавач: Дата: 20 Feb, 2004 ISBN: Бр. на страни: Преземи