No Image Available

Евалуација на вредностите на стабилноста на ендоосеални импланти врз база на мерења со анализа на резонантната фрекфенција

 Автор: Бафтијари Денис  Категорија: Mагистерски труд  Дата: 20 Feb, 2013  Преземи