No Image Available
Анализа на дистрибуцијата на оклузалните вертикални сили кај дистално продолжени дентални мостови – метод на конечни елементи
 Автор: Соња Дејаноска  Категорија: Докторска дисертација  Дата: 01 Jan, 2019 Преземи