1991; 15 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

БЕЛОИЦА Д, ГАЈИЌ М, БОГДАНОВА Љ.

Пренатална употреба на флуоридите.

:. PDF :.

ЦАРЧЕВ М, ЃОРЃЕВ Д, НЕЧЕВА Љ, БЕЌИРОВИЌ М.

Интензитетот на флуоротичните промени на забите во три ендемски региони во Македонија.

:. PDF :.

ЃОРЃЕВ Д, ЦАРЧЕВ М, НЕЧЕВА Љ, БЕЌИРОВИЌ М.

Токсичните ефекти на флуоридите на коските и забите.

:. PDF :.

ГЕОРГИЕВ З, НЕЧЕВА Љ, БЕЌИРОВИЌ М, СТЕВАНОВИЌ М.

Ендодонтски третман на гангренозни млечни молари.

:. PDF :.

МАТОВСКА Љ.

Должинска редукција на забите.

:. PDF :.

НАКОВА М, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, БОГДАНОВСКИ И, ГЛАВАШ Е.

SDPA (Solcoseryl dental adhesive paste) во терапијата на Stomatitis-aphtosa и Ulcera decubitalis.

:. PDF :.

БАЈЕВСКА Ј, МИРЧЕВ Е, ЧАЛОВСКИ Д, ШАБАНОВ Е.

Експериментално иследување на деформација на тело на мост во зависност од ширината и висината.

:. PDF :.

МЛАДЕНОВИЌ Д.

Анализа на количината на неврзана фосфорна киселина од примероци од фосфатен цемент и нејзиното влијание врз состојбата на импрегнираните истружени површини.

:. PDF :.

КАПУШЕВСКА Б, МИРЧЕВ Е, ОРОВЧАНЕЦ Н.

Евалуација на фармаколошкото дејство и клиничка примена на аминфлуоридитите за намалување на хиперсензитивноста на препариран заб.

:. PDF :.

МЛАДЕНОВИЌ Д.

Ефектот од 25% танинска киселина врз препарираниот дентин.

:. PDF :.

Приказ на книги

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.