1990; 14 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

 :. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Мирчева М.

Несанираноста на забите кај децата и можните причини.

:. PDF :.

Бајрактарова Б, Нечева Љ, Мирчева М, Чундева К, Доцева В, Богданова Љ.

Клиничка состојба на првите трајни молари (КЕП) и содржината на флуор во во водата за пиење и тврдите забни супстанци.

:. PDF :.

Царчев М, Симоновски М, Беќировиќ М, Богданова Љ.

Промени во крвната слика кај xронични пародонтити на млечни заби.

:. PDF :.

Бојаџиев Т.

Постнатални промени на ширината на денталните лакови.

:. PDF :.

Бајрактарова-Ѓорчулоска Н, Вандевска-Радуновиќ В.

Состојби во антеропостериорната позиција на вилиците кај малоклузија класа II/1.

:. PDF :.

Стевановиќ М, Оџаклиевска С, Цветковиќ Н, Петровска М.

Клиничка и бактериолошка верификација за употреба на Cinacal-пастата.

:. PDF :.

Оџаклиевска С, Стевановиќ М, Кочманова П, Стевановиќ М.

Испитување на триглицеридите и холестеролот во хуманата дентална пулпа.

:. PDF :.

Симоновски М.

Динамика на серумската, саливарната и уринарната вредност на концентрацијата на манган кај болни од прогресивна пародонтопатија.

:. PDF :.

Накова М, Николовска-Белазелкоска З, Тимова В.

Орални манифестации кај хипохромната анемија: наш материјал.

:. PDF :.

Баевска Ј, Мирчев Е, Чалоски Д.

Деформација на тело на мост во зависност од формата и должината на телото.

:. PDF :.

ПЕРСОНАЛИЈА

Лазаревска Б.

Д-р Љубинка Нечева: по повод 60-тиот роденден.

:. PDF :.

Мирчев Е.

Проф д-р Ѓорѓи Симов.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Објавени статии во 1989 година

:. PDF :.