I колоквиумска недела 2020/2021 – ССС

I семестар

ПредметДатумРезултати
Медицинска етика и психологија20.11.2020превземи
Орална биохемија и физиологија23.11.2020превземи
Анатомија со дентална морфологија25.11.2020
Ергономија27.11.2020превземи
Професионализам и тимско работење28.11.2020

III семестар

ПредметДатумРезултати
Стоматолошки материјали20.11.2020превземи
Стоматолошка фармакологија23.11.2020превземи
Превентивна стоматологија25.11.2020
Забоздравство во заедницата27.11.2020
Контрола на преносливи инфекции28.11.2020

V семестар

ПредметДатумРезултати
Детска стоматологија20.11.2020
Ургентни состојби во стоматологијата23.11.2020
Стоматолошка протетика24.11.2020превземи
Дентална патологија26.11.2020превземи
Орална фокална инфекција27.11.2020
Дентална имплантологија28.11.2020