I колоквиумска недела 2020/2021 – СЗТ

I семестар

ПредметДатумРезултати
Пародонтологија23.11.2020превземи
Медицинска етика и психологија25.11.2020превземи
Англиски јазик
Анатомија и физиологија на џвакален системпревземи
Морфологија на заби
Реконструктивни дентални процедури27.11.2020превземи
Заботехнички апарати и инструменти

III семестар

ПредметДатумРезултати
Технологија на фиксни протези (мостови)25.11.2020превземи
Ортодонција 1
Технологија на заботехнички апарати и инструменти 2
Орална хигиена
Стоматолошка рентгенологија23.11.2020превземи

V семестар

ПредметДатумРезултати
Скелетирана парцијална протеза
Протетичка естетика25.11.2020превземи
Геронтостоматологијапревземи
Стоматолошка керамика
Технологија на мобилни протези (Т.П.)27.11.2020превземи