Соопштение за полагање на испитот по Орална хирургија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани колеги од старата програма 5 годишни студии,

Ве информирам дека Колоквиумот Орална хирургија 1 ќе се одржи online на платформата Teams како усмен испит на 05.4.2021 (понеделник) во периодот од 10:30-12:30 часот.

За непречано изведување на колоквиумот ќе бидете поделени во 4 групи по 4 студенти. Распоредот на групите е следен.

Група 1 (10:30-11:00)

Абдула Нуран
Адеми Зејние
Ајдемир Гурбет Асана
Ајдемир Кутлухан

Група 2 (11:05-11:35)

Алили Влора
Бошковска Ирена
Идризи Гезим
Имери Мимоза

Група 3 (11:40-12:10)

Љушо Сонер
Манолев Кристијан
Машовиќ Лејла
Одат Сара

Група 4 (12:15-12:45)

Садики Беснике
Сали Бејза
Чековиќ Елзана
Шерифи Емире
Шрерифи Исра

Доколку некој од презапишаните колеги има положано завршен колоквиум во јануари, истиот му важи и за јунската сесија. Со тие колеги ќе се видиме во јуни на завршен испит. Таков случај пријави до сега само Ерол Абдула. Ги молам и другите да го сторат истото.

Сите кои ќе полагаат ги молам да го почитуваат наведениот распоред. За закажаниот колоквиум ќе добиете порака на teams или пред да започне испитот ќе ве повикам на Chat.

Се гледаме во понеделник.
Доц. Апостоло