Работилница: Хистолошка техника за изработка на антериорни реставрации – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Во рамките на Втората летна школа за студенти по стоматологија/дентална медицина и млади доктори по дентална медицина, проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска од Катедрата за детска и превентивна стоматологија, одржа работилница со наслов: ,,Хистолошка техника за изработка на антериорни реставрации”.

На работилницата беше демонстрирана хистолошката слоевита техника за создавање на антериорни композитни реставрации, а потоа, учесниците ја применија истата за изработка на реставрација на работни модели