Работилница: Принципи на орално-хируршки сутури – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

🦷Во рамките на Втората летна школа за студенти по стоматологија/дентална медицина и млади доктори по дентална медицина, се одржа работилница со наслов: ,,Принципи на орално-хируршки сутури. Базични техники”. Раководител на работилницата беше проф. д-р Даниела Велеска – Стевковска од Катедрата за имплантологија.

На работилницата беа демонстрирани поединечната сутура и X-сутурата, а потоа учесниците ги применија истите сутури на анимални модели