Почина проф. д-р Бранко Василевски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почина еден од втемелувачите на максилофацијалната хирургија на Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје.

Проф. д-р Бранко Василевски
(1940-2021)


Почивај во мир почитуван професоре!

Од вработените на Стоматолошкиот факултет – Скопје