Најава за курс: Теорија и пракса за решавање на проблемите при ендодонтската терапија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

На 20.9.2021 со почеток од 13:00ч ќе се одржи курс со наслов: ,,Теорија и пракса за решавање на проблемите при ендодонтската терапија”.

Раководител на курсот е проф. д-р Лидија Поповска од Катедрата за болести на забите и ендодонтот. Котизацијата за учество на курсот изнесува 5800 денари

Сите заинтересирани за курсот можат да се пријават преку следниов линк: https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx…