Максилофацијална хирургија – мултимедијални презентации – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Ca labii oris

Impacted tooth 18

Impacted tooth removal 38 under local anesthesia

Odontogenic myxoma

Phlegmona baseos oris

Tu naso ethmoidalis lat dex

face and head gunshot wound

Surgical interventions in patients with hematologic malignancies

Le Fort 1