Курс на тема ,,Импактирани максиларни канини, одредување на положба, прогноза и можни компликации”. – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👊 На 11.06.2021 година, со почеток од 13:00 часот, во амфитеатарот на Стоматолошкиот факултет – Скопје, се одржа работилница на тема ,,Импактирани максиларни канини, одредување на положба, прогноза и можни компликации”.

👉 Раководител на работилницата е науч. сор. Јасна Петровска од Катедрата за ортодонција при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје