ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА 1 (СТАРА ПРОГРАМА) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Клиничка фиксна протетика 1 ќе се одржи усно, со физичко присуство, во вторник (14.9.2021 год.), со почеток во 14:00 часот.

Проф. д-р Весна Коруноска – Стевковска