Известување за прием на странки – студенти и специјализанти – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студенти и специјализанти, заради влошената епидемиолошка состојба, исклучиво да користат електронски услуги на факултетот (Е-УСЛУГИ) или да се обратат на наведените е-мејлови.

Имено, специјализантите можат да се обратат на следниот е-маил vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk а студентите на следните е-маил адреси: suze@stomfak.ukim.edu.mk и kis@stomfak.ukim.edu.mk .

Студентски прашања ќе работат со странки (со физичко присуство) само понеделник, среда и петок од 11-12 часот.