ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 (СТАРА ПРОГРАМА) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се соопштува на студентите кои ќе го полагаат испитот од предметот Орална медицина и патологија 2 во есенскиот испитен рок дека нивното барање е одобрено.  Испитот наместо на 31 август во 11 часот, Амфитеатар Стоматологија, ќе се полага на 13 септември во 9 часот, амфитеатар Максило-фацијална хирургија.

Одговорен наставник

Проф. д-р Мирјана Поповска