Изборни предмети (5 годишни)

Изборни предмети од група I во VI семестар

КодИзборни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
3201Социјална медицина300302
3202Офталмологија1515302
3203Менаџмент во стоматологијата300302
3204Англиски јазик450453
3205Информатика150151
3206Хигиена1515302
3207Гинекологија150151
3208Физиотерапија150151
3209Социологија на медицина150151
3210Здравствена екологија150151

Изборни предмети од група II во X семестар

КодИзборни предметиТеоретски предавањаВежбиВкупноКредитни поени
5201Ургентни состојби во стоматологијата1515303
5202Фокалоза1515303
5203Имплантологија1515303
5204Дентална трауматологија1515303
5205Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции1515303
5206Предхирушки ортодонтски третман1515303