Едукативна работилница во градинките Парк и Кукушка во рамки на градинката ЈУДГ 13 ноември – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👉 Претставници од Катедрата за детска и превентивна стоматологија при Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, во соработка со Општина Центар, реализираа работилница во градинките Парк и Кукушка во рамки на градинката ЈУДГ 13 ноември за подигнување на свеста за правилно одржување на орална хигиена и правилна исхрана

👉 Дечињата добија подароци (боенка, четкичка и паста) од нашиот партнер Интердентал ДООЕЛ Скопје