Гостување на проф. д-р Мирјана Ивановиќ од Универзитетот во Белград – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Ве известуваме дека на 3.3.2020 година (вторник), со почеток од 10 часот во амфитеатар 1, проф. д-р Мирјана Ивановиќ, редовен професор на Стоматолошкиот факултет во Белград, ќе одржи свое предавање на тема ,,Ендодонтски третман на млади трајни заби’’.

Проф. д-р Мирјана Иваковиќ, своето предавање ќе го одржи како визитинг професор на Стоматололошкиот факултет – Скопје.

Го очекуваме Вашето присуство!

проф. д-р Мирјана Ивановиќ