Бесплатни вебинари – 20.3.2021 година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на серија бесплатни вебинари на тема: ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ПАЦИЕНТОТ НАСПРОТИ КЛИНИЧКАТА ПРЕВЕНЦИЈА – ПРЕМОСТУВАЊЕ НА ЈАЗОТ ПОМЕЃУ МИТОВИТЕ И ФАКТИТЕ.

👉Вебинарите ќе се одржат на 20 март 2021 година, во неколку термини.

👉Повеќе за вебинарите и начинот на регистрација: https://curadenacademy.com/en/