Членови на алумни клубот

Регистарот на членови – поранешни студенти – на алумни клубот на Стоматолошки факултет можете да го преземете тука.

Регистар на членови – правни лица – на алумни клубот на Стоматолошкиот факултет – Скопје

Центарот за кариера организира работилница на тема:Современи протоколи за успешна ендодонтска терапија