Факултетот доби доцнација од РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Компанијата РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје донираше средства за дезинфекција и заштитна опрема за потребите на студентите и вработените на Стоматолошкиот факултет – Скопје со цел спречување на ширењето на Ковид-19.

Би сакале да изразиме јавна благодарност до компанија за донацијата која ни е доставена.